บริษัทเชียงใหม่ไฮเซฟจำกัด
โทร 081-8929447
  • th
  • en
  • หน้ากากอนามัย
  • หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย

บริษัท เชียงใหม่ไฮเซฟ จำกัด
 

บริษัท เชียงใหม่ไฮเซฟ จำกัด นอกจากจะผลิตหน้ากากอนามัยและหน้ากากคาร์บอนภายใต้แบรนด์ CHS แล้ว เรายังรับผลิตงาน OEM ให้กับทุกท่านอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านด้วยสินค้าคุณภาพของเรา ดั่งเช่นกับลูกค้าหลากหลายท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและใช้สินค้าของเราด้วย ดีเสมอมาขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และให้โอกาสเราได้มีส่วน ช่วยปกป้องท่านในการทำงานและในชีวิตประจำวันปลอดภัย จากการสูดดมเอาเชื้อโรค ฝุ่นควัน และไอพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกาย เพื่อลมหายใจที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดี

บริษัท เชียงใหม่ไฮเซฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิต "หน้ากากอนามัย" ใช้เพื่อป้องกันการสูดหายใจเอามลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศ และเชื้อ โรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยเราใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และใช้วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่ผ่านการทดสอบจากห้องทดลองแล้วว่ามี ประสิทธิภาพการกรองสูง

ข้อแนะนำในการใช้หน้ากากปัจจุบันสภาพมลภาวะทางอากาศเป็นพิษมีมากขึ้น และเชื้อโรคที่มาทางอากาศได้มีการวิวัฒนาการ ทำให้ผู้คนทั้งหลายเสี่ยงที่จะหายใจเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างร้ายแรงตามมา

 

หน้ากากอนามัยป้องกันโรค

 

การเลือกหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ

หน้ากากอนามัยมีด้วยกันหลายชนิดการเลือกใช้อย่างเหมาะสม จะสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ และยังสามารถป้องกันอันตรายจากพิษของฝุ่นบางประเภทได้ด้วยหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ ที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน ี้(ในที่นี้จะเกล่าถึงหน้ากากป้องกันการติดเชื้อวัณโรค)

1. สามารถกรองที่มีขนาดตั้งแต่ 1µ ประสิทธิ์ภาพในการกรอง 95% ที่อัตราการไหลเวียนของอากาศ 50 ลิตร/นาที(คำอธิบาย ขนาดของเสมหะมี 1-5µ ดังนั้นหน้ากากต้องกรองเสมหะที่มีขนาดเล็กที่สุด อัตราการไหลเวียน 50 ลิตร/นาที่เป็นปริมาตรของอากาศที่ไหลผ่านเข้าออกเมื่อคนสวมหายใจในขณะออกกำลังกาย)

2. หน้ากากต้องสามารถทดสอบการรั่วได้ไม่เกิน 10%

3. หน้ากากที่ดีต้องสวมใส่ได้กับทุกคนโดยทั่วไปไม่ควรจะมีขนาดมากกว่า 3 ขนาด

4. ต้องสามารถทดสอบว่าหน้ากากมีความสมบูรณ์เพียงใดก่อนการใช้ทุกครั้งตามมาตรฐานการตรวจสอบ

 

จำหน่ายหน้ากากอนามัย

 

ข้อแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัย

1. การใส่หน้ากากทั้งคนทั่วไปและคนป่วยจะช่วยลดการแพร่เชื้อ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการระบายของอากาศดีจะมีความเข้มของเชื้อน้อย

2. ไม่ใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่น

3. เก็บหน้ากากในถุงผ้าหรือพลาสติกเมื่อเวลาไม่ใช้ เช่นเวลารับประทานอาหาร หรือเวลานอน

​4. หน้ากากที่ใช้แล้วให้ใส่ถุงทิ้งในถังที่ระบุเป็นวัสดุอันตราย

เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่าการติดต่อของไข้หวัดเกิดจากการที่ไอ หรือจามใส่หน้ากัน ทำให้ผู้ที่ได้รับเสมหะติดเชื้อด้วย การป้องกันที่ดีคือคนที่เป็นหวัด และคนที่สัมผัสใกล้ชิดควรจะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดต่อ โดยเฉพาะหากมีการระบาดของไข้หวัดมรณะ หรือโรคระบาดทางเดินหายใจขึ้นในประเทศไทย คนป่วยคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่มาเยี่ยมก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

มาทำความรู้จักหน้ากากอนามัยกัน

ผ้าปิดจมูก หรือ หน้ากากอนามัย หมายถึง ผ้าที่ใช้ปิดปากหรือจมูก มีทั้งแบบคล้องหูและคาดหัว โดยมากสายที่ใช้คล้องหูจะเป็นยางยืด ใช้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใช้ในการแพทย์ กันฝุ่นควัน รวมถึงเกสรดอกไม้ในคนที่เป็นภูมิแพ้หรือโรคคาฟึนโช ผ้าปิดจมูกสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจง่ายและ ได้ผลมากกว่าวิธีอื่นๆ

 

หน้ากากอนามัยขายส่ง

 

หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้น มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นได้ดี สามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากการไอหรือจาม ซึ่งหน้ากากอนามัยประเภทนี้ อาจสามารถป้องกันผู้สวมใส่จากเชื้อโรคได้ในจำพวกเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรา แต่หากเป็นเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากในระดับไมครอน อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ และไม่ควรมีการนำมาใช้ซ้ำ ควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทุกวัน โดยมีราคาชิ้นละประมาณ 5 บาท หน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าฝ้าย เน้นใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันการกระจายของน้ำมูกหรือน้ำลายจากการไอจาม แต่อาจไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆ ได้เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยกระดาษ และสามารถซักทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยราคาประมาณชิ้นละ 5-10 บาท หน้ากากอนามัยชนิด N95 เป็นหน้ากากอนามัยที่ยอมรับกันในขณะนี้ว่าสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุด เพราะป้องกันได้ทั้งฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน และมีอายุการใช้งานนานประมาณ 3 สัปดาห์ แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทุกวัน ราคาชิ้นละประมาณ 30-50 บาท สำหรับหน้ากากป้องกันมลพิษ สามารถป้องกันฝุ่นละออง ควันพิษ ไอเสียรถยนต์ และไอระเหยของสารเคมีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทว่าไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ ฉะนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนำมาสวมใส่เพื่อป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ สิ่งที่สำคัญในการสวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ สามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอจามได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นผู้ที่ป่วยหรือไม่สบายจึงควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างยิ่ง และควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทุกวัน ไม่ควรใช้ซ้ำของเดิม และก่อนการสวมใส่หรือถอดหน้ากากอนามัยนั้นควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง เนื่องจากมือของเราสัมผัสกับสิ่งต่างๆ มากมาย จึงเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคจำนวนมาก

 

รับผลิตหน้ากากอนามัย

 

ชนิดของหน้ากากอนามัย

1. หน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด Surgical mask เป็นหน้ากากทีสวมขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันเลือด หรือเสมหะของผู้ป่วยที่จะกระเด็นเข้าปากและจมูกของหมอผ่าตัด และป้องกันเสมหะหรือน้ำลายของแพทย์ที่จะไปปนเปื้อนบริเวณที่จะผ่าตัด ไม่ควรนำหน้ากากนี้มาใช้กับคนที่ป่วยเป็นวัณโรคเพราะไม่สามารถป้องกันได้

2. หน้ากากที่ใช้ครั้งเดียว Disposable Particulate Respirators ตามมาตรฐานของ NIOSH จะมีชนิด N,R,P ซึ่งจะมีหรือไม่มีช่องสำหรับหายใจออกexhalation valveก ก็ได้ เช่น ชนิด N95

3. หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรอง  เป็นหน้ากากที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองอากาศได้ สามารถนำมาใช้ใหม่ แต่ต้องหมั่นทำความสะอาด แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

3.1 หน้ากากครอบครึ่งหน้า Half-Mask Replaceable Particulate Filter Respirator อาจจะมีที่กรอง 1-2 ช่อง อาจจะต้องใช้ร่วมกับแว่นกันใบหน้า

3.2 หน้ากากครอบเต็มหน้า Full Facepiece Replaceable Particulate Filter Respirator เหมือนกับชนิดข้างบนแต่มีที่สำหรับกันใบหน้า

4. หน้ากากชนิดที่มีอากาศหายใจ PAPRs เป็นหน้ากากที่มีมอเตอร์ดูดอากาศจากสิ่งแวดล้อม ผ่านเครื่องกรองอากาศแล้วส่ง ผ่านไปยังภายในหน้ากาก

สวมหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันภัยเชื้อโรคได้

สำหรับประเทศไทยนั้น หน้ากากอนามัย เพิ่งจะมีการรณรงค์กันแบบจริงจังเมื่อครั้งมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งเป็นสายพันธ์ใหม่ที่มีความรุนแรงถึงชีวิตได้ นำมาสู่การตื่นตัวป้องกันโดยให้คนใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น อย่างไรก็ตามการใส่หน้ากากอนามัยในบ้านเรากลับประสบความสำเร็จเพียงในช่วงที่เกิดกระแสข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่รุนแรงเท่านั้น เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย การพกหน้ากากอนามัยติดตัวก็จางหาย บางคนที่มีอาการป่วยไอจามทั่วไปก็เลยกลับมาปล่อยปละละเลย ตัวเองให้กลายเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อโรคโดยไม่ป้องกัน สาเหตุที่คนไม่ให้ความสนใจกับการใส่หน้ากากอนามัยอาจเป็นเพราะความไม่เคยฝึกให้ใช้จนเป็นนิสัย และความรู้สึกว่าการใส่หน้ากากอนามัยแล้ว อึดอัด หายใจไม่สะดวก กลัวไม่สวย ไม่หล่อ และเกิดความอายกังวล กลัวเป็นที่น่ารังเกียจ หรือไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาของคนรอบข้างที่คิดหรือเข้าใจว่าตนเองเป็นโรคร้ายแรง ทั้งนี้ในความเป็นจริงทางการแพทย์บอกไว้ว่าเชื้อโรคที่แอบแฝงอยู่ในอากาศซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุดคือจากอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทางที่ดีสุดคือการป้องกันไว้ก่อนและตัวช่วยที่สามารถป้องกันได้ดีที่สุดให้ร่างกายปลอดภัยจากเชื้อโรคคือ “หน้ากากอนามัย” ทั้งเพื่อป้องกันตนเองและไม่เป็นพาหะในการแพร่เชื้อด้วยหากเรากำลังป่วยเป็นไข้หวัดอยู่ ฉะนั้นการที่เราเป็นสมาชิกของสังคม การช่วยกันปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า  “หน้ากากอนามัย” ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายและน่ารังเกียจอีกต่อไป แต่สิ่งที่น่าอายมากยิ่งกว่าก็คือการไอจามในที่สาธารณะแบบไร้หน้ากากอนามัยที่ทั้งสร้างความรำคาญ และรังเกียจจากคนอื่นๆ แล้ว ยังอาจกลายเป็นตัวแพร่เชื้อโรคอีกต่างหาก สำหรับความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย ถ้าเราตัดสินใจซื้อหน้ากากอนามัยเก็บไว้หรือหยิบออกนำมาเมื่อมีความจำเป็น ในท้องตลาดมีให้เลือกอยู่ 3 แบบด้วยกัน

 

แบบที่หนึ่ง

เป็นหน้ากากอนามัยทำด้วยเยื่อกระดาษ 3 ชั้น แบบนี้เราจะคุ้นเคยกันดี เพราะทางโรงพยาบาลมักจะแจกให้กับผู้ป่วย สีเขียวกับสีขาวจะเห็นบ่อยที่สุด แบบนี้สามารถกรองเชื้อโรคขนาดเล็กได้และป้องกันเชื้อโรคประเภทไวรัสไข้หวัดได้เป็นอย่างดี หาซื้อง่ายพกสะดวก หากใช้แล้วควรทิ้งเลยไม่นำมาใช้ซ้ำเด็ดขาด

แบบที่สอง

หน้ากากอนามัยแบบผ้า ข้อดีคือสามารถป้องกันฝุ่นละอองที่ปลิวอยู่ในอากาศประเภทควันพิษ ท่อไอเสียได้ดีแต่ข้อเสียคือไม่สามารถกรองเชื้อโรคได้เลย เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจาม มีน้ำมูก หน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้ได้ดีทีเดียว สามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 

แบบที่สาม

หน้ากากอนามัย N95 ทางการแพทย์ระบุว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุด เพราะสามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆ ได้ดีมีประสิทธิภาพและป้องกันฝุ่นละอองได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์อีกด้วย

 

 

เมื่อได้มาแล้วก็ควรเรียนรู้ที่สวมใส่ให้ถูกต้อง การใส่หน้ากากอนามัย ต้องจัดผ้าปิดให้อยู่บริเวณตั้งแต่จมูกจนถึงคางและให้ผ้าแนบสนิทกับจมูก จากนั้นปรับดึงสายรัดด้านหลังให้พอดี อย่าให้แน่นจนเกิดไป ที่สำคัญเมื่อแกะหน้ากากอนามัยออกแล้วอย่านำมือไปสัมผัสกับเนื้อผ้าบริเวณด้านในเด็ดขาดเพราะอาจเป็นช่องทางที่นำพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ เราควรมองประโยชน์ของ หน้ากากอนามัย ให้เป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมในกระเป๋าที่ในชีวิตประจำวันควรมีติดตัวไว้ เสมือนร่มที่เราพกตอนหน้าฝน โทรศัพท์มือถือที่ทุกคนมี ถ้าเจ็บป่วยก็ไม่ควรอายที่สวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่เชื้อ หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ในสภาวะเลี่ยงต่อเชื้อโรค เพียงนำหน้ากากอนามัยขึ้นมาสวมใส่แบบไม่ต้องเขินอาย เพราะถ้าติดเชื้อแล้ว ท่องเอาไว้ว่ามันไม่คุ้ม ที่สำคัญ อย่าลืมออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ แค่นี้เราก็จะปลอดภัยจากการเจ็บป่วยได้

 

หน้ากากอนามัยราคาถูก

วิธีการใช้หน้ากากอนามัยมีหลักง่ายดังนี้
 

1. ล้างมือก่อนสวมหน้ากากอนามัยทุกชนิด

2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

3. ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการใช้หน้ากาก    
- หน้ากากอนามัยควรจะสวมพอดีกับหน้า โดยเฉพาะบริเวณสันจมูก
- หน้ากากอนามัยจะมีสองสี เอาสีเข้มออกด้านนอก สีจางอยู่ชิดจมูก
- ด้านที่มีโลหะจะอยู่บนสันจมูก
- สายรัดหรือยางที่ไว้สำหรับคล้องควรจะผู้ให้พอดี และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- หน้ากากควรจะคลุม จมูก ปาก และคาง
- ให้กดโลหะที่อยู่บนหน้ากากแนบสนิทกับสันจมูก
- ให้เปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน

4. เมื่อจะทิ้งให้นำหน้ากากที่ใช้แล้วใส่ถุง และนำไปทิ้งในขยะ

5. ให้เปลี่ยนหน้ากากทันทีที่ชำรุด

 

ซึ่งสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่แพงนัก หรืออาจผลิตใช้เองโดยใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้ายืดที่มีการทอตาถี่มากหน่อย พับทบกัน 2-3 ชั้น และถ้าสามารถหาแถบโลหะบางๆตรึงให้ติดกับตัวหน้ากากแล้วใช้ผ้าเย็บทับอีกชั้นหนึ่งกันมิให้แถบโลหะบาด หรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเพื่อใช้ปรับให้กระชับกับรูปทรงของใบหน้าให้แนบสนิทยิ่งขึ้นก็จะเป็นการดี สำหรับประเทศที่ได้มีการระบาดของไข้หวัดมรณะ หรือโรคระบาดทางเดินหายใจ เช่นฮ่องกงได้แนะนำประชาชนดังนี้

1. ให้คาดหน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับห้องผ่าตัด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ชุมชน โรงเรียน ห้องสมุด บนรถประจำทาง หรือมีอาการของหวัด

2. การใส่หน้ากากจะป้องการแพร่เชื้อไข้หวัดมรณะ

3. หน้ากากที่ใช้คือหน้ากากที่ใช้สำหรับห้องผ่าตัด (Surgical mask) ก็เพียงพอ แต่สำหรับคนที่ทำงานในโรงพยาบาลให้ใช้ N95

ถึงแม้ว่าหน้ากากอนามัยจะสามารถป้องกันโรคไขหวัด แต่สิ่งที่มีความสำคัญพอๆกับการสวมหน้ากากได้แก่การรักษาสุขอนามัยที่ถูกต้อง

- เช่นล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหร ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสเสมหะหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
- อย่าเอามือขยี้ทาหรือเอาเข้าปาก
- ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ถ้วย ชามเป็นต้น
- ทิ้งทิชชู่ หรือผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนน้ำลายหรือเสมหะทันที
- หมั่นทำความสะอาด บ้าน เครื่องเรือน ตุ๊กตา ราวบันได ลูกบิดประตู

 

สินค้า
จำหน่ายผ้าปิดจมูก, หน้ากากอนามัย

ใช้เพื่อป้องกันการสูดหายใจเอามลภาวะทางอากาศและเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย

สอบถาม
ผ้าปิดจมูก, หน้ากากอนามัย

ใช้เพื่อป้องกันการสูดหายใจเอามลภาวะทางอากาศและเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย

สอบถาม
ขายผ้าปิดจมูก, หน้ากากอนามัย

มีหน้ากากอนามัยจัดจำหน่ายหลายแบบหลายราคา

สอบถาม
หน้ากากอนามัยราคาถูก

ใช้ในการแพทย์ กันฝุ่นควัน รวมถึงเกสรดอกไม้ในคนที่เป็นภูมิแพ้หรือโรคคาฟึนโช

สอบถาม
ขายหน้ากากอนามัยคาร์บอน

ใช้ในการแพทย์ กันฝุ่นควัน รวมถึงเกสรดอกไม้ในคนที่เป็นภูมิแพ้หรือโรคคาฟึนโช

สอบถาม
หน้ากากอนามัยคาร์บอน

ใช้ในการแพทย์ กันฝุ่นควัน รวมถึงเกสรดอกไม้ในคนที่เป็นภูมิแพ้หรือโรคคาฟึนโช

สอบถาม
หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย หมายถึง ผ้าที่ใช้ปิดปากหรือจมูก

สอบถาม
ขายหน้ากากอนามัย

มีหน้ากากอนามัยจัดจำหน่ายหลายแบบหลายราคา

สอบถาม
จำหน่ายหน้ากากคาร์บอน, หน้ากากอนามัย

เราใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและใช้วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่ผ่านการทดสอบจากห้องทดลองแล้ว

สอบถาม
จำหน่ายหน้ากากอนามัย

ใช้เพื่อป้องกันการสูดหายใจเอามลภาวะทางอากาศและเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย

สอบถาม
หน้ากากคาร์บอน 6 ชั้น, หน้ากากอนามัย

มีสายคล้องหู ใช้แล้วทิ้ง ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ ป้องกันกลิ่นรุนแรง เพื่อความปลอดภัยในโรงงาน และวัตถุประสงค์ทั่วไป

สอบถาม
หน้ากากคาร์บอน 4 ชั้น, หน้ากากอนามัย

มีสายคล้องหู ใช้แล้วทิ้ง ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ ป้องกันกลิ่นรุนแรง สารเคมี และมลพิษทางอากาศ

สอบถาม
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น สีขาว

หน้ากากอนามัย 3 ชั้น สีขาว มีสายคล้องหู ประเภทใช้แล้วทิ้ง ใช้งานสะดวก ไม่ระคายเคืองต่อผิว ปลอดภัยต่อผู้ใช้

สอบถาม
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น สีฟ้า

หน้ากากอนามัย 3 ชั้น สีฟ้า มีสายคล้องหู ประเภทใช้แล้วทิ้ง ใช้งานสะดวก ไม่ระคายเคืองต่อผิว ปลอดภัยต่อผู้ใช้

สอบถาม
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น สีเขียว

หน้ากากอนามัย 3 ชั้น สีเขียว มีสายคล้องหู ประเภทใช้แล้วทิ้ง ใช้งานสะดวก ไม่ระคายเคืองต่อผิว ปลอดภัยต่อผู้ใช้

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
นายสุระศักดิ์พิพ่วนนอก
ปีที่เข้าร่วม:
12 กุมภาพันธ์ 2557
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัทเชียงใหม่ไฮเซฟจำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท:
198 หมู่ 8 หนองผึ้ง สารภี 50140
ประเทศ/เขต:
ไทย, เชียงใหม่
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัทเชียงใหม่ไฮเซฟจำกัด
ผู้ติดต่อ:
นายสุระศักดิ์พิพ่วนนอก
ที่อยู่:
198 หมู่ 8
ตำบล:
หนองผึ้ง
อำเภอ/เขต:
สารภี
จังหวัด:
เชียงใหม่
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
50140
โทรศัพท์:
081-8929447
โทรสาร:
053-321 730
อีเมล์:
surasak.chs@gmail.com
ไลน์ไอดี: